Online catalogus (Pallas)

De online catalogus is niet toegankelijk voor een overgangsperiode gerelateerd aan een verandering van software..

De archivarissen staan ter beschikking voor bijkomende vragen:

Stéphanie Manfroid - Verantwoordelijke voor de dienst Archief
Raphaèle Cornille - Archivaris, verantwoordelijke voor de Dienst Iconografie
Jacques Gillen - Archivaris, verantwoordelijke voor de fondsen met betrekking tot anarchisme en pacifisme