Reproductie-aanbod

Fotokopieën en printen

A4: 0,25 € per pagina
A3: 0,50 € per pagina
 

Reproducties

Formaat

Aantal

Prijs per pagina / beeld

Minder dan A3

Minder dan 10

10 €

Meer dan 10

5 €

Groter dan A3

Minder dan 10

20 €

Meer dan 10

10 €

Forfaitair bedrag voor dringende opdrachten (minder dan 15 werkdagen): 50 €
Digitale reproducties worden aangeleverd via internet in formaat TIFF (300 dpi).

Publicatierechten

De auteursrechten, eventueel verbonden aan het gebruik van de foto’s, zijn volledig ten laste van de gebruiker.

Publicatie type

Prijs per beeld

Boek, tijdschrift, krant, multimedia publicatie

Afdrukken: minder dan 500 exemplarenBinnen pagina30 €
Omslag50 €
Afdrukken: meer dan 500 exemplarenBinnen pagina50 €
Omslag75 €

Online publicatie

Wetenschappelijk30 €
Commercieel75 €
Film, TV programma30 €
Tentoonstelling, interactieve informatiezuilen50 €
Poster, affiche100 €
Afstudeerscripties0 €