Het Internationaal Persmuseum

L'Assiette au Beurre, n°214, 6 mai 1905

Op een congres van de periodieke pers in 1907 werd beslist een Internationaal Persmuseum (Musée international de la Presse MIP) op te richten. Het nieuwe museum werd opgenomen in het Institut international de Bibliographie en bestuurd in samenwerking met het Cercle des collectionneurs de journaux en Union de la presse périodique (waar Paul Otlet vice-president van was).

Deze collectie die nog gaandeweg aangevuld werd bevat vele duizenden dagbladen uit de hele wereld, sommige zeer oud. Ze is geklasseerd per plaats van uitgifte. Delen ervan werden geïnventariseerd. Dit is ondermeer het geval voor de Belgische en de Italiaanse pers waarvan de inventaris te raadplegen is in onze online catalogus.