Persoonlijke papieren van Henri La Fontaine

Henri La Fontaine (1854-1943) is een advocaat gespecialiseerd in internationaal recht. Als overtuigd pacifist wendt hij deze discipline aan om de wereldvrede te bevorderen via Belgische en internationale verenigingen, zoals het Bureau international de la paix dat hij vanaf 1907 voorzit. In 1913 krijgt het de Nobelprijs voor de vrede als erkenning van zijn inzet. Een andere kern van zijn actie is de verdediging van de rechten van minderheden. Hij neemt actief deel aan de feministische strijd en staat mede aan de wieg van de Belgische Liga voor de Rechten van de Vrouw (Ligue belge du droit des femmes) in 1892. Van bij de oprichting van de Belgische Werkliedenpartij is hij er lid van en in 1894 wordt hij een van de eerste socialistische senatoren van België. Hij ijvert voor het algemeen stemrecht, voor het volksonderwijs en voor de reglementering van de arbeid. Bibliografie is zijn stokpaardje. Samen met Paul Otlet richt hij in 1895 het Office international de bibliographie op, wat later het Mundaneum zal worden.

De persoonlijke papieren van Henri La Fontaine bestaan uit zowat 350 archiefdozen. Ze zijn een onmisbare bron voor de geschiedenis van het pacifisme, niet enkel in België maar ook internationaal. Daarnaast bevatten zij tal van waardevolle documenten met betrekking tot pacifisme en socialisme.

De inventaris van deze fonds kan worden geraadpleegd via onze online catalogus.