Wereldtentoonstellingen collectie

Deze collectie bestaat uit 12 strekkende meter documenten met betrekking tot de wereldtentoonstellingen vanaf die van 1852 in Parijs tot die van 1958 in Brussel. Wij gaan ervan uit dat het grootste deel van deze documenten vergaard werd door Paul Otlet en Henri La Fontaine ter gelegenheid van hun deelnames aan deze internationale en wereldtentoonstellingen. Zij hebben hier van in het begin belangstelling voor getoond omdat het een uitgelezen plek was om hun bibliografisch werk kenbaar te maken. Sommige evenementen zijn beter gedocumenteerd dan andere. Dit ligt niet alleen aan de locatie maar ook aan de betrokkenheid van Paul Otlet en Henri La Fontaine bij bepaalde tentoonstellingen. Zo bij voorbeeld kwam het Internationaal Museum tot stand op de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1910. Deze collectie is trouwens niet de enige bron van documenten over dit onderwerp. Ook in de persoonlijke papieren van de stichters vindt men interessante stukken in verband met de organisatie van de tentoonstellingen. Ook de iconografische collecties, het Internationaal Persmuseum en het Universeel Documentatie Repertorium bevatten waardevolle aanvullingen.

Er bestaat een gedrukte versie van de inventaris van deze collectie.