Online catalogus

Klik op de knop hieronder om onze online catalogus te raadplegen:

De volgende inventarissen zijn er beschikbaar:
- Pers: 19 gemeenten van de Brusselse Agglomeratie
- Pers: Provincie Hainaut
- Pers: Provincie Luik
- Pers: Provincie Namen
- Pers: Provincie Brabant
- Pers: Provincie Antwerpen
- Pers: Provincie Oost-Vlaanderen
- Pers: Provincie West-Vlaanderen
- Pers: Provincie Limburg
- Belgische pers vóór 1830
- Pers: Congo
- Algerijnse pers
- Italiaanse pers
- Franse pers (in proces)
- Canadese pers
- Collectie « anarchie »
- Collectie « pacifisme »
- De archieven van het Comité national d’action pour la paix et le développement (CNAPD)
- Bibliotheek Lubelski-Bernard (boeken en tijdschriften op het pacifisme)
- Postkaarten over wereldtentoonstellingen
- Onderdeelen van de persoonlijke papieren Paul Otlet : genumeerde noten, correspondentie, Encyclopaedia Universalis Mundaneum
- Persoonlijke papieren Alfred Lepape
- Persoonlijke papieren Henri La Fontaine
- Affiches over anarchisme
- Affiches over pacifisme

Voor de archieven die er nog niet in opgenomen zijn kan u terecht bij een van onze archivarissen.:

Stéphanie Manfroid - Verantwoordelijke voor de dienst Archief
Jacques Gillen - Archivaris, verantwoordelijke voor de fondsen met betrekking tot anarchisme en pacifisme