Het Universeel Bibliografisch Repertorium

Het Répertoire Bibliographique Universel (RBU) ofte Universeel Bibliografisch Repertorium is de belangrijkste verwezenlijking van het Internationaal Bibliografisch Instituut (IIB), vooreerst omdat het zijn hoofdactiviteit betreft, maar ook vanwege de omvang ervan. Het RBU verschaft informatie over de publicaties van alle tijden, van alle landen en met betrekking tot alle materies, ongeacht waar deze publicaties bewaard worden. Vandaar het universele karakter ervan. Om en bij de 18 miljoen steekkaarten worden opgesteld, geklasseerd en uitgewisseld tussen 1895 en het einde van de jaren '30. De totstandkoming van dergelijk opzet vereiste de ontwikkeling van normen, zowel met betrekking tot de bibliografische fiches als aangaande de klassering ervan in steekkaartenmeubels. De UDC geeft een antwoord op het probleem van de thematische indeling: bij elk onderwerp hoort een indelingsnummer, de kaarten worden gerangschikt op volgorde van de nummers in de systeemtabellen van de UDC.

Als geheel bestaat het Universeel Bibliografisch Repertorium niet uit één repertorium maar uit verschillende geëigende repertoria die elk antwoord bieden op een welbepaalde vraag. Door zijn opzet is het mogelijk een antwoord te bieden op twee essentiële vragen: “Wat heeft een bepaald auteur geschreven?” (Auteursrepertorium) en “Wat is er geschreven over een bepaald onderwerp?” (Onderwerpenrepertorium). Naast deze hoofdrepertoria zijn er nog het Repertorium van de tijdschriftentitels, het Repertorium van de boekentitels of nog het Administratief repertorium waarin essentiële informatie over de werkzaamheden van het IIB te vinden is. Alles wordt op steekkaarten opgeslagen: elke ontvangen brief, gegevens over het personeelsbeheer, publicaties, de inventaris van de collecties, enz.

Een gedeelte van deze lademeubels maakt sinds 1998 deel uit van de scenografie van de museumruimte van het Mundaneum.