Persoonlijke papieren van Paul Otlet

Paul Otlet (1868-1944) heeft samen met Henri La Fontaine in 1895 het Institut international de bibliographie gesticht, wat later het Mundaneum zou worden. Algauw wordt verder gekeken dan louter bibliografie en wordt baanbrekend werk verricht in uiteenlopende domeinen zoals de fotografie, de schematisering, de encyclopedie en de documentatie (dematerialisering). Deze werkzaamheden, alsmede zijn Traité de la documentation (1934), zorgen ervoor dat Paul Otlet gezien wordt als de geestelijke vader van de moderne documentatie. Innovatie boeide hem in zoverre dat hij al voor de Tweede Wereldoorlog de opkomst van het internet had bedacht. Otlet was begeesterd door een ideaal van pacifisme. Tot het utopische toe werkt hij aan een ideale maatschappij die hij, ondermeer met de hulp van Le Corbusier, wilde vertalen in een mondiale stad.

Dit fonds, bestaande uit een duizendtal archiefdozen is een mengeling van het privéleven van Paul Otlet en van de archieven van de instellingen die hij oprichtte zoals het Office international de bibliographie en de Union des Associations internationales.