Instrumenten en hulpmiddelen beschikbaar voor het onderzoek in het archief

Over om het even welk onderwerp kunnen in onze collectie mogelijk documenten gevonden worden.

Meer info

Archieffondsen en collecties

Het archief van het Mundaneum beslaat zowat 6 kilometer.

Meer info

Bent u op zoel naar historische documenten om een tentoonstelling te illustreren?

Het Mundaneum is graag bereid documenten voor tentoonstellingen uit te lenen.

Meer info

Er wordt gewerkt aan het online brengen van onze inventarissen

Sommige inventarissen zijn reeds beschikbaar in onze online catalogus Pallas.

Meer info

« Brief van de archivaris »

Recherche guides - animateurs.rices.

Recherche guides (f/h/x)


MUNDANEUM asbl, centre d’archives privées, situé à Mons, rue des Passages n° 15

Lieu des prestation : espace muséal situé à Mons, rue de Nimy n° 76

Description du poste :

Het Mundaneum, een genomeerde archiefcentrum

Het archief van het Mundaneum beslaat zowat 6 kilometer. Het gaat om de persoonlijke papieren van de stichters, Paul Otlet en Henri La Fontaine, evenals collecties van dagbladen, affiches, postkaarten, glasplaten en andere documenten die zij en hun opvolgers verzameld hebben. Daarnaast beheert het Mundaneum drie thematische archieffondsen met betrekking tot pacifisme, anarchisme en feminisme.

Het Mundaneum heeft als doel het redden en bewaren van deze collecties en de bekendmaking ervan door middel van tentoonstellingen, publicaties, colloquia en conferenties.