Persoonlijke papieren van Valentin Van Hassel

Valentin van Hassel (1852-1938) vestigt zich als zelfstandig geneesheer in 1877 te Pâturages (provincie Henegouwen). Daarna gaat hij werken voor de koolmijnen in de streek. Hij bekommert zich om het lot van de arbeiders, werkt aan hun opvoeding door publicaties in streektaal spant zich in voor de oprichting van een heus verzorgingshuis voor de mijnwerkers. Hij doet aan politiek binnen de liberale partij maar krijgt nooit een effectief mandaat. Zijn archief is interessant omwille van zijn literaire productie en van zijn bevoorrechte relaties met enkele Belgische auteurs waaronder Théo Hannon. Zijn politieke betrokkenheid geeft een inzicht in de verborgen kanten van de plaatselijke liberale actie. In zijn papieren bekleedt de streekcultuur een belangrijke plaats terwijl die eigenlijk al afbrokkelt. Zijn betrokkenheid bij de plaatselijke mijnen geeft informatie over de krachtsverhoudingen tussen de industrie en de arbeiders.